1. Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji, Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
  Materiały konferencyjne
  oraz inne przeznaczone dla bibliotekarzy
  http://moodle.wmbp.edu.pl/
 2. Program Rozwoju Bibliotek, Zbiór poradników „Aktywna gmina. Aktywna społeczność. Budujmy partnerstwa na poziomie lokalnym”
  http://frsi.org.pl/aktywna-gmina-aktywna-spolecznosc-budujmy-partnerstwa-na-poziomie-lokalnym/
 3. Serwis Elektroniczna Biblioteka
  Biuletyn EBIB http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/index
  archiwum Biuletynu EBIB http://www.ebib.pl/?page_id=63
  Materiały Konferencyjne http://www.ebib.pl/?page_id=439
  Wydawnictwa EBIB http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/index
 4. Fundacja Civis Polonus, Bank wiedzy – biblioteki – publikacje o konsultacjach społecznych
  http://www.civispolonus.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=107
 5. Poradniki Programu Rozwoju Bibliotek
  https://biblioteki.org/poradniki.html

Aktualizacja 12.02.2020 r.