12 maja 2022 w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 startuje Punkt Pomocy Cyfrowej (PPC). To świetnie wyposażone miejsce, w którym użytkownicy mogą:

  • skorzystać z narzędzi wspomagających czytanie, są to: urządzenie lektorskie, powiększalnik, oprogramowanie udźwiękawiające, stacja odsłuchowa CD, Czytak;
  • skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dostosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
  • uzyskać indywidualne porady obejmujące takie zagadnienia jak: korzystanie z Internetu, obsługa komputera oraz oprogramowania i oprzyrządowania ułatwiającego dostęp do Sieci, obsługa telefonu/smartfona, tabletu, aparatu fotograficznego, urządzeń odtwarzających książki mówione i innych narzędzi cyfrowych.

Punkt Pomocy Cyfrowej powstał z myślą o osobach wykluczonych cyfrowo - nieposiadających odpowiedniego sprzętu lub posiadających, ale nieumiejących go obsłużyć - borykających się z różnymi dysfunkcjami (niepełnosprawnościami) oraz w wieku senioralnym. Korzystanie ze wszystkich urządzeń i narzędzi jest bezpłatne.

Punkt został zorganizowany w bezbarierowych pomieszczeniach OCCiN. Jest obsługiwany przez pracowników Ośrodka, którzy służą pomocą w godzinach otwarcia placówki. Powstał w ramach projektu "Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych". Jego głównym celem było podniesienie standardów funkcjonowania Ośrodka, poprzez organizację przestrzeni przyjaznej osobom ze szczególnymi potrzebami, ułatwiającej samodzielne poruszanie się po budynku OCCiN oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt, pozwalający na pełniejsze korzystanie z jego oferty kulturalnej, usług bibliotecznych i informacji. Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacji z MKiDN w ramach programu Infrastruktura Kultury w wysokości 50 000,00 zł oraz 35 850,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Inauguracja Punktu Pomocy Cyfrowej w OCCiN potrwa od godz. 10.00 do 17.00. Wstęp jest bezpłatny.