Numer 1/2023 (117) otwierają Głosy i glosy autorów Kwartalnika Artystycznego na trzydziestolecie istnienia, a także plakat Ryszarda Krynickiego z wierszem Wisławy Szymborskiej z tomu Wystarczy. Poza tym w numerze: Tymon z Aten w nowym przekładzie Antoniego Libery, opowiadania Icchoka Baszewisa Singera w tłumaczeniu Mariusza Lubyka oraz przekład utworu Philippe’a Jaccotteta autorstwa Jana Marii Kłoczowskiego; fragment powieści Piotra Sobolczyka, proza wspomnieniowa Marka Kędzierskiego, laudacja Leszka Żylińskiego na jubileusz Kazimierza Brakonieckiego i Dziwne-Lągi Ireneusza Kani; ponadto nowe wiersze Jacka Dehnela, Krzysztofa Siwczyka, Tomasza Różyckiego, Jacka Gutorowa, Kazimierza Brakonieckiego, Mirosława Dzienia, Janusza Adama Kobierskiego, Roberta Papieskiego i Jerzego Janiczko; w Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc i Artur Szlosarek; omówienia i recenzje najciekawszych książek kwartału: Leszek Szaruga o Momentach Urszuli Kozioł, Andrzej Zawada omawia Krematoria III Krzysztofa Siwczyka, Bruma Jacka Dehnela w ujęciu Katarzyny Bieńkowskiej, Był sobie Bogusława Kierca recenzuje Tomasz Mizerkiewicz, Piotr Sobolczyk o Dzienniku wojennym Józefa Czapskiego, biografię Stanisława Lema autorstwa Agnieszki Gajewskiej omawia Aleksander Fiut; w numerze również prezentacja Biblioteki Kwartalnika Artystycznego.

W nr 2/2023 (118) 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej: list poetki do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wiersze, fotografie, korespondencja z Jerzym Zagórskim w opracowaniu Sebastiana Kudasa oraz ilustracje autorstwa Noblistki do podręcznika Jana Stanisławskiego A New English Manual; teksty okolicznościowe Anny Nasiłowskiej i Adriany Szymańskiej. Poza tym w numerze: 25. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta – twórczość poety omawiają Andrzej Zawada, Piotr Łuszczykiewicz i Tomasz Różycki; Aleksander Fiut i Jacek Gutorow o poezji Ryszarda Krynickiego w 80. rocznicę Jego urodzin; wiersze Piotra Matywieckiego oraz teksty Leszka Szarugi i Tomasza Mizerkiewicza na 80-lecie urodzin pisarza; poezje Andrzeja Szuby, Jana Marii Kłoczowskiego i Dawida Majera; w Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Marek Kędzierski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc i Artur Szlosarek; omówienia i recenzje najciekawszych książek kwartału: Marta Tomczok o Wierszach wszystkich Wisławy Szymborskiej, Leszek Szaruga omawia Wydechy z bezrybocia Piotra Sobolczyka, Jeszcze trochę inne historie Leszka Szarugi recenzuje Anna Nasiłowska, Aleksander Fiut o biografii Czesław Miłosz. A California Life Cynthii L. Haven, Kafka dzień po dniu Reinera Stacha w ujęciu Artura Szlosarka, Krzysztof Myszkowski o Rysunkach Franza Kafki.

W nr 3/2023 (119) przedstawiamy premierowy fragment Dziennika intymnego Jerzego Andrzejewskiego i dopełniający go fragment Drugiego dziennika paryskiego, nawiązując do publikacji z 2000 roku uwieńczonych w 2002 wydaniem książki w Bibliotece „Kwartalnika Artystycznego”; w rocznicowym bloku poza tym omówienia twórczości autorstwa Anny Synoradzkiej i Piotra Sobolczyka oraz wspomnienie Marcina Andrzejewskiego. W numerze ponadto wiersze Rona Padgetta w przekładzie Andrzeja Szuby, wiersze Bogusława Kierca, Anny Piwkowskiej, Piotra Szewca, Jerzego Plutowicza i Waldemara Kontewicza, wspomnienie Krystyny Rodowskiej o Leszku Engelkingu;  w Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Marek Kędzierski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc i Artur Szlosarek; omówienia i recenzje najciekawszych książek kwartału: Karol Maluszczak o Ryszarda Krynickiego „język, to obnażone serce”. Niezabliźniony świat. 70 wierszy, Krzysztof Myszkowski omawia wydane w ramach Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego – Fragmenta, Odprawę posłów greckich i Ortografię polską, Dla tego Bogusława Kierca w ujęciu Pawła Tańskiego, Pamiętnik meteopaty oraz Po północy Piotra Piaszczyńskiego recenzuje Robert Papieski, Maciej Wróblewski o Złodziejach żarówek Tomasza Różyckiego, tom 16 Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego omawia Krzysztof Myszkowski; Aleksander Fiut o Najwyższym człowieku świata Adama Zagajewskiego; w numerze również prezentacja Biblioteki Kwartalnika Artystycznego.

Nr 4/2023 (120): dalszy ciąg Drugiego dziennika paryskiego Jerzego Andrzejewskiego, narracje Piotra Szewca, Marka Kędzierskiego, Krzysztofa Siwczyka, Artura Przybysławskiego i Leszka Szarugi; z poezji: przekłady wierszy Arturo Gutiérreza Plazy autorstwa Krystyny Rodowskiej, wiersze Jacka Dehnela, Adriany Szymańskiej, Anny Nasiłowskiej, Krystyny Lenkowskiej, Andrzeja Szuby, Zbigniewa Dmitrocy i Piotra Piaszczyńskiego; w Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga i Artur Szlosarek; omówienia i recenzje najciekawszych książek kwartału: Suttanipāta. Zbiór nauk buddyzmu pierwotnego oraz Dhammapada, czyli strofy o Dhammie w tłumaczeniu Ireneusza Kani recenzuje Andrzej Zawada; Adriana Szymańska o Wieczność dopełni. Wierszach z lat 1958–2002 Joanny Pollakówny; Krystyna Rodowska omawia Epilog z Gwiazdą Adriany Szymańskiej; Marta Tomczok o Liście oraz Poetach, poetkach i innych Leszka Szarugi; omówienie pozycji Józef Czapski. Listów 1943-1948 Jerzego Giedroycia; Trzy życia Ireny Gelblum Remigiusza Grzeli w ujęciu Aleksandra Fiuta; w numerze również prezentacja Biblioteki Kwartalnika Artystycznego.