Numer 1/2023 (117) otwierają Głosy i glosy autorów Kwartalnika Artystycznego na trzydziestolecie istnienia, a także plakat Ryszarda Krynickiego z wierszem Wisławy Szymborskiej z tomu Wystarczy. Poza tym w numerze: Tymon z Aten w nowym przekładzie Antoniego Libery, opowiadania Icchoka Baszewisa Singera w tłumaczeniu Mariusza Lubyka oraz przekład utworu Philippe’a Jaccotteta autorstwa Jana Marii Kłoczowskiego; fragment powieści Piotra Sobolczyka, proza wspomnieniowa Marka Kędzierskiego, laudacja Leszka Żylińskiego na jubileusz Kazimierza Brakonieckiego i Dziwne-Lągi Ireneusza Kani; ponadto nowe wiersze Jacka Dehnela, Krzysztofa Siwczyka, Tomasza Różyckiego, Jacka Gutorowa, Kazimierza Brakonieckiego, Mirosława Dzienia, Janusza Adama Kobierskiego, Roberta Papieskiego i Jerzego Janiczko; w Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc i Artur Szlosarek; omówienia i recenzje najciekawszych książek kwartału: Leszek Szaruga o Momentach Urszuli Kozioł, Andrzej Zawada omawia Krematoria III Krzysztofa Siwczyka, Bruma Jacka Dehnela w ujęciu Katarzyny Bieńkowskiej, Był sobie Bogusława Kierca recenzuje Tomasz Mizerkiewicz, Piotr Sobolczyk o Dzienniku wojennym Józefa Czapskiego, biografię Stanisława Lema autorstwa Agnieszki Gajewskiej omawia Aleksander Fiut; w numerze również prezentacja Biblioteki Kwartalnika Artystycznego.