Numer 1/2023 (117) otwierają Głosy i glosy autorów Kwartalnika Artystycznego na trzydziestolecie istnienia, a także plakat Ryszarda Krynickiego z wierszem Wisławy Szymborskiej z tomu Wystarczy. Poza tym w numerze: Tymon z Aten w nowym przekładzie Antoniego Libery, opowiadania Icchoka Baszewisa Singera w tłumaczeniu Mariusza Lubyka oraz przekład utworu Philippe’a Jaccotteta autorstwa Jana Marii Kłoczowskiego; fragment powieści Piotra Sobolczyka, proza wspomnieniowa Marka Kędzierskiego, laudacja Leszka Żylińskiego na jubileusz Kazimierza Brakonieckiego i Dziwne-Lągi Ireneusza Kani; ponadto nowe wiersze Jacka Dehnela, Krzysztofa Siwczyka, Tomasza Różyckiego, Jacka Gutorowa, Kazimierza Brakonieckiego, Mirosława Dzienia, Janusza Adama Kobierskiego, Roberta Papieskiego i Jerzego Janiczko; w Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc i Artur Szlosarek; omówienia i recenzje najciekawszych książek kwartału: Leszek Szaruga o Momentach Urszuli Kozioł, Andrzej Zawada omawia Krematoria III Krzysztofa Siwczyka, Bruma Jacka Dehnela w ujęciu Katarzyny Bieńkowskiej, Był sobie Bogusława Kierca recenzuje Tomasz Mizerkiewicz, Piotr Sobolczyk o Dzienniku wojennym Józefa Czapskiego, biografię Stanisława Lema autorstwa Agnieszki Gajewskiej omawia Aleksander Fiut; w numerze również prezentacja Biblioteki Kwartalnika Artystycznego.

W nr 2/2023 (118) 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej: list poetki do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wiersze, fotografie, korespondencja z Jerzym Zagórskim w opracowaniu Sebastiana Kudasa oraz ilustracje autorstwa Noblistki do podręcznika Jana Stanisławskiego A New English Manual; teksty okolicznościowe Anny Nasiłowskiej i Adriany Szymańskiej. Poza tym w numerze: 25. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta – twórczość poety omawiają Andrzej Zawada, Piotr Łuszczykiewicz i Tomasz Różycki; Aleksander Fiut i Jacek Gutorow o poezji Ryszarda Krynickiego w 80. rocznicę Jego urodzin; wiersze Piotra Matywieckiego oraz teksty Leszka Szarugi i Tomasza Mizerkiewicza na 80-lecie urodzin pisarza; poezje Andrzeja Szuby, Jana Marii Kłoczowskiego i Dawida Majera; w Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Marek Kędzierski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc i Artur Szlosarek; omówienia i recenzje najciekawszych książek kwartału: Marta Tomczok o Wierszach wszystkich Wisławy Szymborskiej, Leszek Szaruga omawia Wydechy z bezrybocia Piotra Sobolczyka, Jeszcze trochę inne historie Leszka Szarugi recenzuje Anna Nasiłowska, Aleksander Fiut o biografii Czesław Miłosz. A California Life Cynthii L. Haven, Kafka dzień po dniu Reinera Stacha w ujęciu Artura Szlosarka, Krzysztof Myszkowski o Rysunkach Franza Kafki.