Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych
Wartość projektu: 33.747.988,70 zł.
Projekt realizowany w latach 2024 i 2025.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach VII Priorytetu Kultura Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENX.07.01) w wysokości: 21.930.423,75 zł.
Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości: 11.817.564,95 zł.

Celem projektu jest rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych, kulturalno-edukacyjnych i społecznych.

Grupą docelową projektu są użytkownicy, do których Książnica Kopernikańska w Toruniu adresuje ofertę kulturalno-edukacyjną: rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, studenci, seniorzy, przedstawiciele kadry pedagogicznej i obsługi merytorycznej placówek edukacyjnych, osoby z niepełnosprawnościami, miłośnicy literatury.

Digitalizacja kolekcji ks. Stanisława Kujota
Wartość projektu: 50 000,00 zł.
Projekt realizowany w roku 2024.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 40 000,00 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą w wysokości 10 000,00 zł.

 

Bajkowisko Malucha – projekt skierowany jest do dzieci 2,3 i 4-letnich, które nie uczęszczają do żłobka i przedszkola. Podczas spotkań dzieci będą kreatywnie i wesoło spędzały czas. Wszystkie zajęcia będą składały się z trzech części: literackiej, ruchowo-sensorycznej i logopedycznej
Wartość projektu: 40 350,00 zł.
Projekt realizowany w 2024 roku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 31 050 zł.

Zakup wyposażenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
wartość zadania 42 500 zł
Projekt realizowany w 2024 r.
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-PomorskiegoWojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne
wartość zadania 120 614 zł
Projekt realizowany w 2024 r.
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-PomorskiegoPraktyczny wymiar geometrii - Geometryczny tor przeszkód
Wartość darowizny: 4 229,00 zł
Projekt realizowany jest w okresie od maja do lipca 2024 r.
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

Nagroda Literacka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2023
Nagroda: 25 000 zł
Projekt zrealizowano w okresie od 1 lutego do 31 maja 2024 r.
Dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rozwój działu komiksu i mangi w Mediatece w Młynach "Dom Komiksu i Mangi - Klub Młodzieżowy"
Wartość projektu: 11 145,00 zł
Projekt realizowany jest w okresie od 15 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
Realizacja projektu możliwa jest dzięki darowiźnie FUNDACJI LOTTO im. Haliny Konopackiej w wysokości 10 000 zł.
Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury"
Wartość zakupu: 251 610,00 zł
Projekt zrealizowano w okresie od 12 kwietnia do 30 listopada 2023 r.
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obchody jubileuszu 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 208 000 zł
Projekt realizowany w 2023 roku
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze

Celem projektu jest wydanie czterech numerów (117-120) czasopisma artystyczno-literackiego „Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze”.
Wartość projektu: 250 000 zł
Projekt realizowany w roku 2023
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 250 000 zł

Nagroda Literacka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2022
Nagroda: 25 000 zł
Projekt realizowany w 2023 roku
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Książka na straży wartości i tradycji – projekt poświęcony polskim zwyczajom i obrzędom związanym ze świętami obchodzonymi w cyklu rocznym, utrwalonymi na kartach książek, w świadomości społecznej i kulturze polskiej.
Wartość projektu: 20 860,00 zł
Projekt realizowany w 2023 roku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 16 660 zł.
Literackie przygody młodych – gry bitewne w służbie książce
Wartość projektu: 49 175,00 zł
Projekt realizowany w 2023 roku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości  36 375,00 zł oraz z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach wydarzeń towarzyszących obchodom Roku Jana MatejkiWydanie katalogu inkunabułów ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Wartość projektu: 40 000 zł.

Projekt realizowany od 1 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 40 000 zł


Wydanie tomów 23-25 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"

Wartość projektu: 117 900 zł

Projekt jest realizowany w latach 2023-2025

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 67 200 zł (w roku 2023: 19 600 zł),

ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 35 370 zł (w roku 2023: 10 100 zł),

oraz ze środków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w wysokości 15 330 zł  (w roku 2023: 3990 zł)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 67 200 zł (w roku 2024: 22 400 zł),

ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 35 370 zł (w roku 2024: 11 790 zł),

oraz ze środków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w wysokości 15 330zł  (w roku 2024: 5 110 zł)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 67 200 zł (w roku 2025: 25 200 zł),

ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 35 370 zł (w roku 2025: 13 470 zł),

oraz ze środków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w wysokości 15 330zł  (w roku 2025: 6 230 zł)

 

Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim
Projekt realizowany w roku 2023
Zadanie sfinansowane z budżetu państwa:
- kwota dotacji: 109 989 zł
- środki własne: 3 500 zł
- środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 10 000 zł
- całkowita kwota zdania 123 489 zł

 

 

 

 

Zakup książek - komiksów dla Filii nr 12 Książnicy Kopernikańskiej
Wysokość dotacji: 15 000,00 zł
Zakup zrealizowano dzięki dofinansowaniu przez Gminę Miasta Toruń

Wykonanie profesjonalnych fotografii kodeksu „Epistola de laudius Auguste Bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad sernissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”
Wartość projektu 16 740, 00 zł
Kwota dotacji z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 000,00 zł
Środki własne 1 740,00 zł
Projekt realizowany od 1 sierpnia do 31 października 2022 r.


Realizacja
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznychDofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 202 196,00 zł.

Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 200 000 zł.

Projekt realizowany w roku 2022.

Zabezpieczenie kolekcji zbiorów Książnicy Kopernikańskiej zaliczanych do NZB
Wartość projektu: 22.720,00 zł
Projekt realizowany od 30 maja do 31 grudnia 2022 r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości: 22.720,00 złWykonanie projektu oraz medalu z okazji 100-lecia powstania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 32.000,00 zł
Projekt realizowany od 01 czerwca do 31 grudnia 2022 r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 30.000,00 zł„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” - wydanie czterech numerów w roku 2022

Wartość projektu: 235 000,00 zł
Projekt realizowany w roku 2022
Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 235 000,00 złLeon Szymański - niezwykły bajończyk Niepodległej
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”Literackie przygody młodych – gry planszowe w służbie książce
Wartość projektu: 34 200,00 zł
Projekt realizowany w 2022 roku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości  24 000,00 zł
oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości  10 200,00 zł.

 

Utworzenie strony WWW kodekskorwina.pl w wersji polskiej i angielskiej.
Projekt realizowany od 10 lutego do 30 kwietnia 2022 roku.
Wartość projektu 10 332 zł.
Kwota dotacji z budżetu województwa 9 480,00 zł.
Środki własne 852,00 złDyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim
Projekt realizowany w roku 2022
Wartość projektu: 118 300 zł
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 104 800 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzka Kujawsko-Pomorskiego: 13 500 zł

Ludow@ prasa cyfrowa
Wartość projektu: 47 100,00 zł.
Projekt realizowany w roku 2022.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 33 000 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą w wysokości 14 100 zł.

Realizacja Projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. "Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0".
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 150 836,00 zł.

Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 145 000 zł.
Projekt realizowany w roku 2021.

Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35
Wartość projektu: 191 404,00 zł
Projekt realizowany w roku 2021
Zadanie w całości finansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konkurs fotograficzny "Rzuć okiem na Fundusze Unijne" w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Wartość projektu: 11 070,00 zł
Konkurs przeprowadzono w roku 2021
Zadanie w całości sfinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydanie Informatora dotyczącego działalności Książnicy Kopernikańskiej wraz z prezentacją działań w postaci wystawy zewnętrznej (w plenerze)
Wartość projektu: 9 928,00 zł
Projekt realizowany w roku 2021
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9 928,00 zł

Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
Wartość projektu: 85 850,00 zł.
Zadanie dofinansowano kwotą 50 000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz kwotą 35 850,00 zł pochodzącą z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 r.
Zadanie dotyczy wyposażenia pomieszczeń w nowoczesne technologie wspomagające użytkowników o specjalnych potrzebach w samodzielnym poruszaniu się po budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych oraz korzystaniu z jego oferty kulturalnej, usług bibliotecznych i informacji.

Rodzinna gra terenowa - Śladami DOKTY
zorganizowana w dniu 4 września 2021 r. w: Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 80 000 zł

W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej
Wartość projektu: 99 700 zł. Zadanie dofinansowano kwotą 65 500 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z programu Wspieranie Działań Muzealnych oraz kwotą 34 200 zł ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt realizowany w okresie od 1 kwietnia do 1 grudnia 2021 r.
Zadanie ma na celu doposażenie pracowni konserwatorskiej w niezbędne narzędzia i sprzęty, umożliwiające sprawne przeprowadzenie zabiegów z zakresu konserwacji-restauracji zabytkowego księgozbioru, znajdującego się pod opieką Książnicy Kopernikańskiej.

Z klasyką do współczesności
Wartość projektu: 38 500 zł.
Zadanie dofinansowano kwotą 26 800 zł Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz kwotą 11 700 zł pochodzącą z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021 r.

Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 125 400 zł
Projekt realizowany w roku 2021
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 115 400 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł

Akademia Pasji - Biblioteczny kurs szycia dla początkujących
Wartość projektu: 20 000 zł
Projekt realizowany od 15.09.2020 do 15.12.2020
Zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Toruń - Budżet Obywatelski - 2020

Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"
Wartość projektu: 64 500 zł
Projekt jest realizowany w latach 2020-2022

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultur, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w wysokości 46 500 zł (w roku 2020: 15 500 zł),
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 18 000 zł (w roku 2020: 6 000 zł).

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultur, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w wysokości 46 500 zł (w roku 2021: 15 500 zł),
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 18 000 zł (w roku 2021: 6 000 zł).

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultur, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w wysokości 46 500 zł (w roku 2022: 15 500 zł),
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 18 000 zł (w roku 2022: 6 000 zł).


Dłutem, pędzlem czy piórem? Wiele dróg - jeden sukces
Wartość projektu: 4500 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4500 zł.


Literackie przygody młodych – gry fabularne w służbie książce
Wartość projektu: 38 520 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w wysokości 27 120 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 11 400 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 115 940 zł
Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 150 000 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Realizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Wieloletniego ” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Wartość dodatkowych środków finansowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 3 770 zł.
Realizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"


Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8
Wartość zadania: 119 962,00 zł
Projekt realizowany w roku 2020


Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35
Wartość zadania: 167 350,00 zł
Zadanie realizowany w roku 2020


Copernicana on-line w Książnicy Kopernikańskiej
Wartość zadania: 62 000,00 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci

Film promocyjny: vimeo.com/473448233


Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920
Wartość zadania: 90 600,00 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Projekt dofinansowano kwotą 57 600 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. A także z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą w wysokości 33 000 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Druk map na potrzeby gry „Modern(izm) Talking. Mobilna gra miejska” organizowanej w ramach 20. Edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Wartość zadania: 934,80 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 100 900 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 90 900 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł


Nie siedź – sieciuj! – wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych
Wartość projektu: 10 000 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Zadanie finansowane w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Program Rozwoju Bibliotek”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego


Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”
Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 117 405 zł
Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 117 405 zł
Projekt zrealizowano w roku 2019
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 115 900 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 105 900 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł


Toruński modernizm. Mobilna gra miejska
Wartość projektu: 22 800 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 21 000 zł


W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej
Wartość projektu: 97 960,60 zł
Termin realizacji: sierpień-grudzień 2019 r.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 53 091,13 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 44 869,47 zł.


Zaczęło się – i Ty chodź z nami do Powstania! Gra na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego
Wartość projektu: 7000 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4000 zł


Zabawa literaturą
Wartość projektu: 26 500 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 18 500 zł
oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 8 000 zł.


Biblioteka – Przestrzeń dodana – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego
Wartość projektu: 24 850 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 17 850 zł
oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 000 zł.


Ruch-Wyobraźnia-Integracja „Teatr bez barier”
Wartość projektu: 38 000 zł
Projekt został zrealizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 8 000 zł.


Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 19/2019
Wartość projektu: 28 000 zł
Projekt jest realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18 000 zł,
ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 000 zł,
oraz ze środków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wysokości 3 000 zł.


Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 18/2018
Wartość projektu: 20 534 zł
Projekt zrealizowano w roku 2018
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13 000 zł,
ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 000 zł,
oraz ze środków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wysokości 2 534 zł.


Duże litery – zakup książek drukowanych dużą czcionką
Wartość projektu: 10 000 zł
Projekt zrealizowano od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r.
Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 110 650 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 100 650 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł


Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu
Wartość projektu: 30 642 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 23 142 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 500 zł.


Kreatywni i aktywni – warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi
Wartość projektu: 29 311 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 21 992 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 319 zł.


Pracownia Konserwacji Zachowawczej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 8 000 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”
Wartość projektu: 119 571 zł
Projekt zrealizowano w roku 2018
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


Konferencja „Niepodległa w Kulturze”
Wartość projektu: 8 500 zł
Projekt zrealizowano w 2018 r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Staropolski wokabularz – edukacyjna gra planszowa
Wartość projektu: 45 500 zł
Projekt realizowany w 2018 roku
Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018”
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wy wysokości 5 500 zł


INFOBIBNET: Informacja – Biblioteka – Sieć
Wartość projektu: 5 454 823 zł.
Projekt realizowany w 2004 – 2006
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 9 110 379 zł
Projekt realizowany w latach 2010 – 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Naprawa instalacji wodociągowej
Wartość projektu: 9 840 zł
Projekt realizowany w roku 2016.
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Zakup sprzętu teleinformatycznego
Wartość projektu: 85 000 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Wykonanie audytu energetycznego
Wartość projektu: 2 398,50 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Naprawa skanera Kaiser Scando Icoss (Pentacon 7000)
Wartość projektu: 4 730 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Biblioteka wychodzi z siebie – Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa
Wartość projektu: 20 500 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 100 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 400 zł.


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 97 460 zł
Projekt realizowany w roku 2017
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 87 460 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł


Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 17/2017
Wartość projektu: 14 300 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6000 zł,
ze środków finansowych Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w wysokości 2800 zł,
oraz ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 2500 zł.


Biblioteka odkrywa młodych – młodzi odkrywają bibliotekę
Wartość projektu: 19 700 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13 200 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6 500 zł.


Biblioteka przy ul. Raszei 1
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska otrzymała od Gminy Miasta Toruń w bezpłatne używanie pomieszczenia w budynku szkolnym przy ul. Raszei 1. Pomieszczenia zostały wyremontowane ze środków Gminy, a funkcjonować tam będzie Filia nr 16 Książnicy Kopernikańskiej, przeniesiona z ul. Konstytucji 3 Maja.


Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”
Wartość projektu: 121 105 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1
Wartość projektu: 450 373 zł
Projekt zrealizowano w latach 2017-2018
Zadanie sfinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych
Wartość projektu: 550 000 zł
Projekt zrealizowano w latach 2016-2017
Zadanie sfinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 96 400 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 86 400 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 83 200 zł
Projekt realizowany w roku 2015
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 73 200 zł


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 72 820 zł
Projekt realizowany w roku 2014
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 63 600 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9 220 zł