Realizacja Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznychDofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 202 196,00 zł.

Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 200 000 zł.

Projekt realizowany w roku 2022.

Zabezpieczenie kolekcji zbiorów Książnicy Kopernikańskiej zaliczanych do NZB
Wartość projektu: 22.720,00 zł
Projekt realizowany od 30 maja do 31 grudnia 2022 r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości: 22.720,00 złWykonanie projektu oraz medalu z okazji 100-lecia powstania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 30.000,00 zł
Projekt realizowany od 01 czerwca do 31 grudnia 2022 r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 30.000,00 zł„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” - wydanie czterech numerów w roku 2022

Wartość projektu: 200 000,00 zł
Projekt realizowany w roku 2022
Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 200 000,00 złLeon Szymański - niezwykły bajończyk Niepodległej
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”Literackie przygody młodych – gry planszowe w służbie książce
Wartość projektu: 34 200,00 zł
Projekt realizowany w 2022 roku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości  24 000,00 zł
oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości  10 200,00 zł.

  

Utworzenie strony WWW kodekskorwina.pl w wersji polskiej i angielskiej.
Projekt realizowany od 10 lutego do 30 kwietnia 2022 roku.
Wartość projektu 10 332 zł.
Kwota dotacji z budżetu województwa 9 480,00 zł.
Środki własne 852,00 złDyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim
Projekt realizowany w roku 2022
Wartość projektu: 118 300 zł
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 104 800 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzka Kujawsko-Pomorskiego: 13 500 zł

Ludow@ prasa cyfrowa
Wartość projektu: 47 100,00 zł.
Projekt realizowany w roku 2022.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 33 000 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą w wysokości 14 100 zł.

Realizacja Projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. "Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0".
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 150 836,00 zł.

Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 145 000 zł.
Projekt realizowany w roku 2021.

Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35
Wartość projektu: 191 404,00 zł
Projekt realizowany w roku 2021
Zadanie w całości finansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konkurs fotograficzny "Rzuć okiem na Fundusze Unijne" w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Wartość projektu: 11 070,00 zł
Konkurs przeprowadzono w roku 2021
Zadanie w całości sfinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydanie Informatora dotyczącego działalności Książnicy Kopernikańskiej wraz z prezentacją działań w postaci wystawy zewnętrznej (w plenerze)
Wartość projektu: 9 928,00 zł
Projekt realizowany w roku 2021
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9 928,00 zł

Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
Wartość projektu: 85 850,00 zł.
Zadanie dofinansowano kwotą 50 000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz kwotą 35 850,00 zł pochodzącą z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 r.
Zadanie dotyczy wyposażenia pomieszczeń w nowoczesne technologie wspomagające użytkowników o specjalnych potrzebach w samodzielnym poruszaniu się po budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych oraz korzystaniu z jego oferty kulturalnej, usług bibliotecznych i informacji.

Rodzinna gra terenowa - Śladami DOKTY
zorganizowana w dniu 4 września 2021 r. w: Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 80 000 zł

W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej
Wartość projektu: 99 700 zł. Zadanie dofinansowano kwotą 65 500 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z programu Wspieranie Działań Muzealnych oraz kwotą 34 200 zł ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt realizowany w okresie od 1 kwietnia do 1 grudnia 2021 r.
Zadanie ma na celu doposażenie pracowni konserwatorskiej w niezbędne narzędzia i sprzęty, umożliwiające sprawne przeprowadzenie zabiegów z zakresu konserwacji-restauracji zabytkowego księgozbioru, znajdującego się pod opieką Książnicy Kopernikańskiej.

Z klasyką do współczesności
Wartość projektu: 38 500 zł.
Zadanie dofinansowano kwotą 26 800 zł Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz kwotą 11 700 zł pochodzącą z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021 r.

Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 125 400 zł
Projekt realizowany w roku 2021
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 115 400 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł

Akademia Pasji - Biblioteczny kurs szycia dla początkujących
Wartość projektu: 20 000 zł
Projekt realizowany od 15.09.2020 do 15.12.2020
Zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Toruń - Budżet Obywatelski - 2020

Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" (w roku 2020 tomu 20)
Wartość projektu: 64 500 zł (w roku 2021: 21 500 zł)
Projekt jest realizowany w latach 2020-2022

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 46 500 zł (w roku 2020: 15 500 zł),
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 18 000 zł (w roku 2020: 6 000 zł).

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 46 500 zł (w roku 2021: 15 500 zł),
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 18 000 zł (w roku 2021: 6 000 zł).

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 46 500 zł (w roku 2022: 15 500 zł),
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 18 000 zł (w roku 2022: 6 000 zł).


Dłutem, pędzlem czy piórem? Wiele dróg - jeden sukces
Wartość projektu: 4500 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4500 zł.


Literackie przygody młodych – gry fabularne w służbie książce
Wartość projektu: 38 520 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w wysokości 27 120 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 11 400 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 115 940 zł
Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 150 000 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Realizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Wieloletniego ” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Wartość dodatkowych środków finansowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 3 770 zł.
Realizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"


Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8
Wartość zadania: 119 962,00 zł
Projekt realizowany w roku 2020


Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35
Wartość zadania: 167 350,00 zł
Zadanie realizowany w roku 2020


Copernicana on-line w Książnicy Kopernikańskiej
Wartość zadania: 62 000,00 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci

Film promocyjny: vimeo.com/473448233


Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920
Wartość zadania: 90 600,00 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Projekt dofinansowano kwotą 57 600 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. A także z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą w wysokości 33 000 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Druk map na potrzeby gry „Modern(izm) Talking. Mobilna gra miejska” organizowanej w ramach 20. Edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Wartość zadania: 934,80 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 100 900 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 90 900 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł


Nie siedź – sieciuj! – wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych
Wartość projektu: 10 000 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Zadanie finansowane w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Program Rozwoju Bibliotek”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego


Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”
Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 117 405 zł
Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 117 405 zł
Projekt zrealizowano w roku 2019
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 115 900 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 105 900 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł


Toruński modernizm. Mobilna gra miejska
Wartość projektu: 22 800 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 21 000 zł


W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej
Wartość projektu: 97 960,60 zł
Termin realizacji: sierpień-grudzień 2019 r.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 53 091,13 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 44 869,47 zł.


Zaczęło się – i Ty chodź z nami do Powstania! Gra na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego
Wartość projektu: 7000 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4000 zł


Zabawa literaturą
Wartość projektu: 26 500 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 18 500 zł
oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 8 000 zł.


Biblioteka – Przestrzeń dodana – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego
Wartość projektu: 24 850 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 17 850 zł
oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 000 zł.


Ruch-Wyobraźnia-Integracja „Teatr bez barier”
Wartość projektu: 38 000 zł
Projekt został zrealizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 8 000 zł.


Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 19/2019
Wartość projektu: 28 000 zł
Projekt jest realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18 000 zł,
ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 000 zł,
oraz ze środków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wysokości 3 000 zł.


Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 18/2018
Wartość projektu: 20 534 zł
Projekt zrealizowano w roku 2018
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13 000 zł,
ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 000 zł,
oraz ze środków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wysokości 2 534 zł.


Duże litery – zakup książek drukowanych dużą czcionką
Wartość projektu: 10 000 zł
Projekt zrealizowano od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r.
Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 110 650 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 100 650 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł


Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu
Wartość projektu: 30 642 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 23 142 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 500 zł.


Kreatywni i aktywni – warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi
Wartość projektu: 29 311 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 21 992 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 319 zł.


Pracownia Konserwacji Zachowawczej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 8 000 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”
Wartość projektu: 119 571 zł
Projekt zrealizowano w roku 2018
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


Konferencja „Niepodległa w Kulturze”
Wartość projektu: 8 500 zł
Projekt zrealizowano w 2018 r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Staropolski wokabularz – edukacyjna gra planszowa
Wartość projektu: 45 500 zł
Projekt realizowany w 2018 roku
Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018”
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wy wysokości 5 500 zł


INFOBIBNET: Informacja – Biblioteka – Sieć
Wartość projektu: 5 454 823 zł.
Projekt realizowany w 2004 – 2006
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 9 110 379 zł
Projekt realizowany w latach 2010 – 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Naprawa instalacji wodociągowej
Wartość projektu: 9 840 zł
Projekt realizowany w roku 2016.
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Zakup sprzętu teleinformatycznego
Wartość projektu: 85 000 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Wykonanie audytu energetycznego
Wartość projektu: 2 398,50 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Naprawa skanera Kaiser Scando Icoss (Pentacon 7000)
Wartość projektu: 4 730 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Biblioteka wychodzi z siebie – Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa
Wartość projektu: 20 500 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 100 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 400 zł.


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 97 460 zł
Projekt realizowany w roku 2017
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 87 460 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł


Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 17/2017
Wartość projektu: 14 300 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6000 zł,
ze środków finansowych Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w wysokości 2800 zł,
oraz ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 2500 zł.


Biblioteka odkrywa młodych – młodzi odkrywają bibliotekę
Wartość projektu: 19 700 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13 200 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6 500 zł.


Biblioteka przy ul. Raszei 1
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska otrzymała od Gminy Miasta Toruń w bezpłatne używanie pomieszczenia w budynku szkolnym przy ul. Raszei 1. Pomieszczenia zostały wyremontowane ze środków Gminy, a funkcjonować tam będzie Filia nr 16 Książnicy Kopernikańskiej, przeniesiona z ul. Konstytucji 3 Maja.


Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”
Wartość projektu: 121 105 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1
Wartość projektu: 450 373 zł
Projekt zrealizowano w latach 2017-2018
Zadanie sfinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych
Wartość projektu: 550 000 zł
Projekt zrealizowano w latach 2016-2017
Zadanie sfinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 96 400 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 86 400 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 83 200 zł
Projekt realizowany w roku 2015
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 73 200 zł


Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 72 820 zł
Projekt realizowany w roku 2014
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 63 600 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9 220 zł