W ostatnim kwartale roku 2017 Książnica Kopernikańska realizowała projekt „Biblioteka odkrywa młodych – młodzi odkrywają bibliotekę”, skierowany do bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem było wyposażenie bibliotekarzy w takie umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą oni potrafili stworzyć ofertę biblioteczną adresowaną do młodzieży na miarę jej potrzeb – przygotowaną z młodzieżą, we współpracy z lokalnymi partnerami. Na realizację projektu pozyskaliśmy dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach projektu zorganizowaliśmy trzy szkolenia:

NA DOBRY POCZĄTEK – jak zainicjować relacje z młodzieżą (25.10 i 9.11.2017 r.) – prowadząca dr Olga Napiontek
MŁODZIEŻ PARTNEREM DLA BIBLIOTEKI – wolontariat młodzieżowy (1.12.2017 r.) – prowadząca Joanna Pietrasik
MIEJSCE DLA MŁODYCH W BIBLIOTECE (10.11 i 23.11.2017 r.) – prowadząca dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

Szkolenia okazały się bardzo ciekawe – bibliotekarze nie tylko zyskali wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia współpracy z młodzieżą i stworzenia dla niej atrakcyjnej oferty biblioteki. Ze względu na formę szkoleń – intensywne warsztaty i pobudzające kreatywność techniki i metody szkoleniowe, np. gry, burze mózgów, pracę zespołową, uczestnicy nie mogli się nudzić. Mieli także okazję sprawdzić swoje umiejętności: wzięli udział np. w próbce gry miejskiej oraz wykonali samodzielne prace w formie zadania domowego – badanie potrzeb młozieży pod kątem oczekiwań wobec biblioteki oraz zaplanowanie wydarzenia dla młodzieży. Projekty zostały omówione w drugim dniu szkoleniowym.

Obecność na szkoleniach była 100% – przeszkoliliśmy 50 pracowników z bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego (w tym 15 bibliotekarzy Książnicy Kopernikańskiej). Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników – bardzo dobrą ocenę wystawiło im 47 bibliotekarzy (94%), a 46 osób (92%) oceniło przygotowanie trenerów na najwyższym poziomie. Jako główne korzyści z udziału w szkoleniach najczęściej wymieniano: nowe, kreatywne pomysły do pracy z młodzieżą, praktyczną wiedzę, motywację i inspirację w pracy, podkreślano możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej bibliotece.

 

Zadanie „Biblioteka odkrywa młodych – młodzi odkrywają bibliotekę” zostało  dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” oraz przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej zdjęć

Biblioteka odkrywa młodych

Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
pdf Regulamin Szkoleń MKIDN 2017 275.38 kb 288 Pobierz Zobacz