Informator o zbiorach i działalności Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Z okazji jubileuszu 85 lecia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ukazał się w grudniu 2008 roku nowy „Informator o zbiorach i działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”. Publikacja została wydana w języku polskim, angielskim i niemieckim w nakładzie 1800 egzemplarzy dzięki dotacjom Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Miasta Toruń oraz Fundacji Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.


 Wydawnictwo OCCiN

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP – Książnicy Kopernikańskiej : publikacja jubileuszowa w 20-lecie istnienia/ pod red. Magdaleny Gogulskiej. – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2003. – 107 s., [8] il. ; 24 cm. – ISBN 83-919056-0-8

Jubileuszowa publikacja Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych to informator, adresowany do osób chorych, niepełnosprawnych i starszych – potencjalnych klientów Ośrodka oraz osób pracujących na rzecz niepełnosprawnych. Zamieszczone w publikacji artykuły charakteryzują najważniejsze aspekty działalności placówki, pozwalają zapoznać się ze specyfiką pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym oraz opisują stosowane w toruńskiej placówce rozwiązania w zakresie obsługi bibliotecznej czytelników o specjalnych potrzebach. Uzupełnieniem opracowania jest zawarty w nim wykaz wybranych publikacji pracowników Ośrodka.

Spis treści:

Franciszek Czajkowski
Rola czytania i materiałów czytelniczych w rehabilitacji osób z niesprawnościami

Dorota Motylewska
Biblioteka otwarta dla wszystkich

Maria Skarżyńska
Specjalistyczne punkty biblioteczne: przeżytek czy niezbędne ogniwo w przyszłościowym modelu bibliotekarstwa publicznego

Arleta Tuleya
Obsługa biblioteczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Próba opisu modelu postępowania w oparciu o doświadczenia Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP – KK w Toruniu

Franciszek Czajkowski
Obsługa biblioteczna osób unieruchomionych

Maria Skarżyńska, Franciszek Czajkowski
O galerii Twórczości Niepełnosprawnych

Bibliografia wybranych publikacji pracowników Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych.


 Wydawnictwo ISO

Od strategii organizacji do polityki jakości.

Etapy wdrażania ISO 9001

Materiały z ogólnopolskiej konferencji Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001, która odbyła się w Toruniu 17 i 18 czerwca 2004 roku. Konferencja została zorganizowana w związku z zainteresowaniem instytucji kultury Certyfikatem ISO 9001. Spotkanie było okazją do poruszenia zagadnień na temat:

  • wdrażania normy PN-ISO 9001,
  • mgdziałań, które powinny poprzedzić starania organizacji o zdobycie Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001 (misja i strategia organizacji)
  • mgsystemów zarządzania, m.in. TQM

Konferencja miała także na celu przekonanie kadry zarządzającej instytucjami non-profit oraz organów założycielskich bibliotek do wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania organizacją i wskazania korzyści z tego wynikających w kontekście pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych.

Od strategii organizacji do polityki jakości : etapy wdrażania ISO 9001 : materiały z ogólnopolskiej konferencji : Toruń, 17-18 czerwca 2004 [Dokument elektroniczny] / oprac. materiałów Beata Antczak, Marek Jurowski, Jacek Macierzyński, Sławomir Mirowski, Radosław Skudlarski. – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, 2004. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor. ; 12 cm. – Wymagania systemo we: komputer dowolnego typu, przeglądarka WWW, przeglądarka plików PowerPoint, napęd CD-ROM 4x (lub wyższy). – Tytuł z ekranu tyt. – ISBN 83-919056-4-0.

Materiały konferencyjne w wersji on-line