Zintegrowany katalog elektroniczny

Zintegrowany Katalog Elektroniczny zawiera informacje o książkach wydanych po 1995 roku znajdujących się w zbiorach:

Wykaz skrótów występujących przy sygnaturach:

CZYT

Czytelnia Główna

F.1-16

Filia nr 1-16

F.1-16d

Filia nr 1-16 oddział dziecięcy

Gliwa

Stanisław Gliwa (wydzielona kolekcja)

MAG, MAG G

Magazyn

Moc.

Zygmunt Mocarski (wydzielona kolekcja)

OCCiN

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

SIRi

Sekcja Informacji Regionalnej – księgozbiór informacyjny

SIRr

Sekcja Informacji Regionalnej – księgozbiór regionalny

TN

Towarzystwo Naukowe (wydzielona kolekcja)

WF

Walenty Fijałek (wydzielona kolekcja)

XK

Ksiądz Kujot (wydzielona kolekcja)

ZSPEC

Zbiory Specjalne

W przypadku nie znalezienia szukanej pozycji należy sprawdzić jej dostępność w pozostałych katalogach.