BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA
– warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego

Książnica Kopernikańska w terminie od 1 marca do 20 grudnia realizuje bogatą ofertę szkoleń pod nazwą „BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego”. Mają one na celu wyposażenie bibliotekarzy w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wprowadzania nowej oferty usług skierowanych w szczególności do grup, które do tej pory bywają w bibliotece rzadko: młodzieży, małych dzieci w wieku przedszkolnym (i ich rodziców), a także osób niedowidzących i seniorów.

Projekt ma wymiar technologiczny: obejmuje edukację w zakresie promocji usług bibliotecznych w świecie wirtualnym, daje możliwość zapoznania się ze specyfiką książki cyfrowej oraz nabycia umiejętności korzystania z aplikacji internetowych przydatnych do pracy z użytkownikami biblioteki.

W efekcie każda uczestnicząca w projekcie osoba ma szansę dodania nowej „przestrzeni” w swojej bibliotece w świecie wirtualnym i realnym w postaci nowych usług.

Każdy bibliotekarz będzie mógł wybrać jedno z sześciu szkoleń, najpełniej odpowiadające jego potrzebom. Dodatkowo dla uczestników szkoleń zorganizujemy wyjazd szkoleniowy do bibliotek trójmiejskich (Sopoteka, Biblioteka z Pasją) – skorzysta z niego maksymalnie 35 osób.

Projekt szkoleniowy składa się z dwóch modułów:

MODUŁ BIBLIOTEKA W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ OBEJMIE 3 WARSZTATY:

 1. PROMOCJA USŁUG BIBLIOTECZNYCH W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ bibliotekarze dowiedzą się, jak przygotować plan promocji wydarzenia organizowanego przez bibliotekę̨, a w szczególności określić grupy odbiorców, opracować przekaz internetowy i skutecznie go wysłać. Poznają aplikacje internetowe, dobre przykłady stron internetowych i profili w mediach społecznościowych. Integralną częścią warsztatu będzie nauka pisania tekstów promocyjnych przeznaczonych do publikacji w internecie (e-learning) oraz nauka fotografowania w pigułce: uczestnicy dowiedzą się, jak robić niebanalne zdjęcia, jak i gdzie je publikować.

  Termin: 13.09, 20.09 (szkolenie dwudniowe)
  Miejsce: Książnica Kopernikańska
  Prowadzący: Grzegorz Winnicki

 2. CYFROWE PRZESTRZENIE KSIĄŻKI – warsztat przeznaczony dla osób, które pragną włączyć do swojej oferty książki cyfrowe. Podczas szkolenia bibliotekarze zapoznają się ze źródłami dostępu do bezpłatnych książek w internecie, z najbardziej popularnymi platformami książek cyfrowych. Dowiedzą się, w jaki sposób włączyć wypożyczalnię e-booków do oferty bibliotecznej, jak zachęcić do e-czytania. Poznają prawne aspekty udostępniania e-booków i audiobooków.

  Termin: 21.05
  Miejsce: Książnica Kopernikańska
  Prowadząca: Joanna Golczyk

 3. PROGRAMOWANIE W BIBLIOTECE przeprowadzimy w formie zabaw offline, które pozwolą wprowadzić uczestników w świat programowania. Uczestnicy będą pracować z grą Scootie Go! Poznają aplikacje i narzędzia, które wspomagają proces nauki programowania – code.org. Przygotujemy bibliotekarzy do stworzenia w bibliotece przestrzeni makerspace, w której można tworzyć proste gadżety z elektroniką z przedmiotów codziennego użytku (np. roboty ze szczoteczki do zębów dla wnucząt czy kartki urodzinowe ze świecącymi lampkami dla seniorów).

  Termin: 18.06
  Miejsce: Mediateka – Filia nr 16
  Prowadząca: Anna Fidala

MODUŁ PRZESTRZEŃ AKTYWNYCH USŁUG W BIBLIOTECE OBEJMIE 3 WARSZTATY:

 1. WARSZTAT GIER FABULARNYCH RPG ORAZ LARP kierujemy do bibliotekarzy, którzy chcą stworzyć w bibliotece przestrzeń dla młodych pasjonatów gier. Dzięki narracyjnym grom fabularnym, do jakich należą gry RPG, można pokazać, że książka to zaproszenie do zabawy, przygody, świata niczym nieskrępowanej wyobraźni. Gra LARP to aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru. Akcja Larpa może rozgrywać się w zamkniętych pomieszczeniach lub w otwartym terenie.

  Termin: 11.09, 25.09 (szkolenie dwudniowe), dodatkowe szkolenie 19.10
  Miejsce: Książnica Kopernikańska
  Prowadzący: Lidia Wasilewska, Marta Górna, Mateusz Makowski

 2. ZABAWA CZYTANIEM – WARSZTAT KREATYWNEJ NAUKI CZYTANIA kierujemy do bibliotekarzy z zacięciem dydaktycznym, zainteresowanych wspieraniem dziecka w jego rozwoju, którzy do oferty bibliotecznej skierowanej do małych dzieci i ich rodziców chcieliby wpleść elementy nauki czytania poprzez zabawę. Szkolenie wzbogaci warsztat sensoryczny, który zainspiruje bibliotekarzy nowymi metodami pracy i pokaże, jak tworzyć własne, autorskie pomoce do zabawy i nauki.

  Termin: 14.06, 27.06 (szkolenie dwudniowe)
  Miejsce: Książnica Kopernikańska
  Prowadząca: Małgorzata Wyżykowska

 3. PRZESTRZEŃ DLA SENIORA W BIBLIOTECE – bibliotekarze poznają etapy projektowania działań dla seniorów krok po kroku: od tradycyjnych spotkań czytelniczych do zajęć z wykorzystaniem nowych technologii i mediów, przeciwdziałających cyfrowemu wykluczeniu. W części warsztatowej przećwiczą na sobie trening mózgu z wykorzystaniem Neurogry (gry i programy treningowe przygotowane przez naukowców). Nauczą się tworzenia drzewa genealogicznego, dowiedzą się, jak i gdzie szukać informacji o przodkach, poznają aplikacje internetowe typu Heritage.

  Termin: 4.10, 10.10 (szkolenie dwudniowe)
  Miejsce: Mediateka – Filia nr 16
  Prowadzące: Anna Gabor, Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

Ofertę szkoleniową wzbogaca jednodniowy WYJAZD SZKOLENIOWY do sopockiej biblioteki – Sopoteki oraz do Biblioteki z Pasją w Gdyni. Obie biblioteki wyróżnia różnorodność działań skierowanych zarówno do młodych, jak i seniorów. Bibliotekarze będą mieli okazję nie tylko zapoznania się z przestrzenią tych bibliotek, estetycznie urządzonymi funkcjonalnymi wnętrzami, zaprojektowanymi pod konkretnego użytkownika. Podczas wizyty będą uczestniczyć w zajęciach dot. wybranych usług m.in. dla seniorów oraz poświęconym badaniom potrzeb potencjalnych użytkowników – na bazie tych badań powstał projekt Biblioteki z Pasją.

Zadanie „BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla Książki” oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.