KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA W TORUNIU PUBLIKUJE SWOJE ZBIORY W DWÓCH BIBLIOTEKACH CYFROWYCH:

  • Nasz pełen zasób cyfrowy znajduje się w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Na ponad 70 tys. obiektów składają się publikacje dotyczące przede wszystkim Torunia oraz regionu Kujaw i Pomorza. Zapraszamy do zapoznania się z prasą, zarówno przedwojenną, jak i wydawaną w okresie II wojny światowej, dokumentującą życie codzienne w kraju; ikonografią portretującą piękno naszego miasta na przestrzeni lat czy drukami okolicznościowymi z XVI-XVIII wieku towarzyszącymi ważnym wydarzeniom i uroczystościom w życiu znamienitych torunian. Polecamy również bogatą kolekcję sprawozdań szkolnych z XIX i XX wieku dokumentujących rozwój szkolnictwa pod zaborami.
  • Od maja 2020 r. Książnica Kopernikańska współpracuje z Poloną – Cyfrową Biblioteką Narodową. Prezentujemy tu najciekawsze obiekty znajdujące się w naszych zbiorach.

 

Kontakt w sprawach opublikowanych obiektów i digitalizacji