1. E-angielski.com
  zawartość:  kursy języka angielskiego na różnych poziomach
  http://www.e-angielski.com/lekcje-jezyka-angielskiego
 2. Kursy Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie
  http://moodle.bpciechanow.pl/
 3. Microsoft
  zawartość: szkolenia z pakietu Office
  http://office.microsoft.com/pl-pl/support/szkolenia-FX010056500.aspx
 4. Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji, Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
  http://moodle.wmbp.edu.pl/Hanna Dolna (UMK), Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu
  http://wneiz.umk.pl/_upload/Dolna/index.html
 5. e-Mocni
  zawartość: Szkolenia dotyczą technologii i e-usług, przydanych na co dzień
  https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/

 

Aktualizacja 03.01.2024 r.