1. Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB
  Redakcja publikacji elektronicznych
  http://moodle.ebib.pl/
 2. Program Rozwoju Bibliotek
  Kurs e-learningowy Login: BIBLIOTEKA: moduł 1: Plan pracy biblioteki, moduł 2: Specjalista informacji, moduł 3: wyszukiwanie bez tajemnic
  http://e-learning.biblioteki.org/
 3. E-angielski.com
  zawartość:  kursy języka angielskiego na różnych poziomach
  http://www.e-angielski.com/lekcje-jezyka-angielskiego
 4. Kursy Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie
  http://moodle.bpciechanow.pl/
 5. Centrum Edukacji SPNT
  zawartość m.in.: Bezpieczne korzystanie z sieci Internet, Internet jako platforma pozyskiwania, wymiany i aktualizacji informacji, Internet od podstaw, Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym – podstawy wiedzy o komputerach i Internecie, Broker informacji, E-kurs język niemiecki
  http://centrumedukacji.eu/course/index.php
 6. Microsoft
  zawartość: szkolenia z pakietu Office
  http://office.microsoft.com/pl-pl/support/szkolenia-FX010056500.aspx
 7. Dziecko w Sieci
  zawartość: kursy dla uczniów i dorosłych dot. bezpiecznego Internetu
  http://fdn.pl/kursy/
 8. Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji, Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
  http://moodle.wmbp.edu.pl/
 9. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
  http://www.bptorun.edu.pl/moodle/
 10. Federacja Bibliotek Cyfrowych
  zawartość: Współpraca z Europeaną, Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury
  http://fbc.pionier.net.pl/elearning/pl
 11. Hanna Dolna (UMK), Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu
  http://wneiz.umk.pl/_upload/Dolna/index.html

 

Aktualizacja 12.02.2020 r.