W poniedziałek, 27 maja, zapraszamy na kolejną audycję z cyklu "To nie jest roast". Gośćmi Jarosława Jaworskiego będą twórcy Stowarzyszenia Serce Torunia. To organizacja charytatywna, która wspiera osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem.

Stowarzyszenie działa od października 2021 r., jego dziełem jest m.in. "Sercownia" - niezwykłe miejsce, w którym każdy bezdomny znajdzie pomoc i wsparcie. Bywa, że na "Sercownianych" dyżurach pojawia się 60-90 osób dziennie.

W ramach tzw. "Wydawek" członkowie Stowarzyszenia wspierają rzeczowo swoich podopiecznych (ubrania, środki czystości) i rozdają jedzenie. Oferują też pomoc medyczną, psychologiczną i prawną - co istotne - również osobom bez ubezpieczenia.

Rozmowa w Radio Sfera UMK 27 maja całkiem na poważnie, bez roastowania, m.in. o tym, jakie są najbardziej pilne obszary, w których bezdomni potrzebują wsparcia i jak radzi sobie Serce Torunia po 3 latach działania. Początek o godz. 18.00.

We wtorek, 18 czerwca, zapraszamy na drugie spotkanie poświęcone fortyfikacjom Księstwa Kurlandii i Semigalii. Tym razem dr Mariusz Balcerek opowie o twierdzy w Bowsku (łot. Bauska), która była jednym z ważniejszych bastionów w państwie. Po prezentacji przewidziana jest dyskusja. Spotkanie online na platformie Zoom rozpocznie się o godz. 17.00.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/98529184526
Identyfikator spotkania: 985 2918 4526

Źródło ilustracji: [Lithen, J.]. [1703]. [Bilder av de åren 1701-1703 av generalkvartermästare Stuart befästade kurländska städerna Mitau, Bauske och Libau.] (SE/KrA/0426/014/1701:25). Riksarkivet, Szwecja

11 czerwca rozmawiamy o "Mistrzu i Małgorzacie" Michaiła Bułhakowa. W dyskusji wezmą udział: dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK, literaturoznawczyni oraz Łukasz Czuj, dyrektor artystyczny Teatru Wilama Horzycy i zarazem reżyser scenicznej adaptacji "Mistrza i Małgorzaty", którą od maja wystawia toruńska scena dramatyczna. Spotkanie w Książnicy Kopernikańskiej /Słowackiego 8/ rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Nasi goście opowiedzą m.in. o genezie utworu Bułhakowa, kontekstach politycznych powieści i potencjale scenicznym "Mistrza i Małgorzaty". Porozmawiamy o człowieku odwiecznie uwikłanym w walkę dobra ze złem, jego samotności, tęsknocie za wolnością i miłością, prostych pragnieniach, lękach i marzeniach.

Uwaga: w trakcie spotkania rozdamy trzy podwójne zaproszenia na "Mistrza i Małgorzatę" w Teatrze Wilama Horzycy.

Anna Skubaczewska-Pniewska - literaturoznawczyni i nauczycielka akademicka, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, autorka prac z zakresu teorii literatury, komparatystyki, semiotyki i literatury światowej, karierę naukową zaczynała od analiz "Mistrza i Małgorzaty".

Łukasz Czuj - dyrektor artystyczny Teatru Wilama Horzycy, reżyser teatralny, scenarzysta, projektant wystaw narracyjnych, autor ponad 50 spektakli teatralnych, widowisk muzycznych, projektów filmowych i multimedialnych - w większości stworzonych w oparciu o własne scenariusze.

Jest twórcą wszechstronnym: pisze prozę, poezję, publicystykę (publikował m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Dwutygodniku", "Twórczości", "Ricie Baum" oraz "Więzi"), w 2021 r. był nominowany do Nagrody Nike za reportaż "Fuerte". Ma na koncie scenariusze m.in. do seriali "Rojst 97" i "Wielka woda". 28 maja będzie gościem Książnicy Kopernikańskiej. Spotkanie z Kasprem Bajonem odbędzie się w ramach Warsztatów literackich "Po Prostu Pisz", poprowadzi je prof. Dariusz Pniewski. Zapraszamy o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Warsztaty literackie "Po Prostu Pisz" odbywają się dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskie.

Tematykę 18. konferencji z cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia" zainspirowała przypadająca w maju 100. rocznica objęcia urzędu prezydenta Torunia przez Antoniego Bolta. Stanowisko to piastował przez 12 lat, do lipca 1936 roku (7 V 1924 – 29 VII 1936), tj. przez większą część okresu II Rzeczypospolitej.

Bolt wywarł wpływ na kształtowanie miasta w wielu jego aspektach, łącznie z urbanistyką i architekturą, kulturą popularną, którym chcemy poświęć uwagę – to one będą bohaterami spotkania bardziej aniżeli sam prezydent jako urzędnik i człowiek.
Był to okres kształtowania Torunia jako stolicy nowo utworzonego woj. pomorskiego – wizji oraz planów dalekosiężnych i tych do zrealizowania tu i teraz, boomu budowlanego i inwestycyjnego, czas wznoszenia pomników, kształtowania kultury elitarnej i popularnej.

Warunki zewnętrzne nie były sprzyjające, był to także czas niedostatków oraz borykania się z problemami ekonomicznymi i gospodarczymi: po 1920 roku z hiperinflacją (wprowadzenie złotówki w 1924 roku), później kryzysem gospodarczym i jego konsekwencje (1929-1934).

Za prezydentury Antoniego Bolta przypadły wielkie rocznice państwowe: 10-lecia niepodległości Polski (1928) i pomorskie 10-lecie niepodległości (1930), a także lokalne: 700-lecie miasta (1933), 50-lecie Towarzystwa Naukowego (1925), 600-lecia cechu rzeźników (1931). Wydarzenia zorganizowane dla uczczenia tych jubileuszy przeszły do historii miasta, podobnie jak ważne dla regionu Święto Pomorskiego Rzemiosła w 1935 roku. Warto wspomnieć, że przy finale ostatniej kadencji prezydenta Bolta zapadła uchwała o wprowadzeniu nowego herbu Torunia (2 VII 1936).

Konferencja odbędzie się 25 maja w Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI

godz. 10.00 Przywitanie, wstęp
godz. 10.15

  • Michał Pszczółkowski, ASP Gdańsk, Prezydent kontra prezydent. Analiza porównawcza dorobku Antoniego Bolta i Michała Zaleskiego
  • Stanisław Wroński, Toruńskie planty i ich otoczenie za prezydentury Antoniego Bolta i ciąg dalszy

Dyskusja
Przerwa kawowa
godz. 12.15

  • Jakub Polak, Marcin Ceglarski, Pomorska Rozgłośnia Polskiego Radia w podtoruńskich Stawkach
  • Emilia Ziółkowska-Ganc, UMK, Estetyka przestrzeni miejskiej Torunia za prezydentury Antoniego Bolta

Dyskusja

  • Katarzyna Kluczwajd, Książnica Kopernikańska, Kultura w Toruniu za prezydentury Antoniego Bolta: wybrane miejsca i historie
  • Anna Kroplewska-Gajewska, Muzeum Okręgowe Toruń, Ikonografia władzy: uzupełnienie toruńskiego pocztu królów polskich za prezydentury Antoniego Bolta
  • Toruńskie Spacery Fotograficzne, Spacer z prezydentem Boltem i wiosenne impresje (168. spacer, 16 III 2024)

Dyskusja
godz. 15.00 Podsumowanie obrad, zakończenie

Organizatorzy: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Książnica Kopernikańska w Toruniu

Fot. Marek Mrozowicz (hala wystawowa, Szosa Bydgoska 3)

Czytaliście "Pociąg do Imperium" Mai Wolny? Jeśli nie, po spotkaniu z Autorką, od razu sięgniecie po tę książkę. Cezary Łazarewicz pisze: "To nie tylko zapis podróży po Rosji, ale przede wszystkim opis rosyjskiej mentalności: strachu, kompleksów, dumy, poczucia moralnej wyższości nad światem. Maja Wolny zabiera nas na wyprawę do wnętrza rosyjskiej duszy w szczególnym momencie ˗  w pierwszych dniach agresji Imperium na Ukrainę".

Autorka "Pociągu do Imperium" jako jedna z niewielu pisarzy i pisarek na świecie podróżowała po kraju Putina tuż po ogłoszeniu przez Rosję mobilizacji. W atmosferze strachu i kontroli pokonała ponad dziesięć tysięcy kilometrów koleją, marszrutkami, samolotem. Odwiedziła wioski, prowincjonalne miasteczka i metropolie, przemierzyła Rosję od Kaliningradu po Kołymę. Rozmawiała ze studentami, intelektualistką, parą bezdomnych, byłym agentem FSB, znajomymi z dawnych lat i przypadkowo spotkanymi Rosjanami. Szukała odpowiedzi na pytanie, jak mieszkańcy tego ogromnego kraju postrzegają wojnę w Ukrainie, jak oceniają rządzących i wreszcie, dlaczego się nie buntują i czy wojna zmieniła ich stosunek do nie-Rosjan. Podróżując śladami Ryszarda Kapuścińskiego, odwiedziła również dawne sowieckie republiki, które dziś są niezależnymi państwami: Gruzję, Armenię, Azerbejdżan, Mołdawię, Naddniestrze, a także Ukrainę i Białoruś. W styczniu 2023 została zatrzymana na granicy i otrzymała 20-letni zakaz wjazdu na teren Białorusi, który został wydany przez władze Rosji.

Maja Wolny będzie gościem Mediateki w Młynach przy ul. Kościuszki 77. Spotkanie odbędzie się 24 maja o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Spotkanie dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego a także z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.