Nagroda Stella Copernicana

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ustanowiła i od 2007 r. przyznaje nagrodę Stella Copernicana. Celem nagrody jest uhonorowanie szczególnie zasłużonych i hojnych mecenasów. Stanowi ona wyróżnienie i podziękowanie dla osób lub/i firm wspomagających działalność Książnicy Kopernikańskiej, a także jest elementem zachęty dla przyszłych ofiarodawców.

KAPITUŁA NAGRODY STELLA COPERNICANA

PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY

Teresa SZYMOROWSKA

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

 

CZŁONKOWIE KAPITUŁY

prof. dr hab. Janusz TANDECKI

Członek Rady Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu

dr hab. Ireneusz MIKOŁAJCZYK, prof. UMK

Członek Rady Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

pracownik Katedry Filologii Klasycznej Collegium Maius UMK w Toruniu

 

REGULAMIN NAGRODY STELLA COPERNICANA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ustanowiła i od 2007 r. przyznaje nagrodę Stella Copernicana. Celem nagrody jest uhonorowanie szczególnie zasłużonych i hojnych mecenasów. Stanowi ona wyróżnienie i podziękowanie dla osób lub/i firm wspomagających działalność Książnicy Kopernikańskiej, a także jest elementem zachęty dla przyszłych ofiarodawców.

  1. Laureatów nagrody Stella Copernicana wybiera Kapituła, w skład której wchodzą: urzędujacy Dyrektor WBP-KK jako przewodniczący oraz dwóch, powołanych przez Dyrektora członków  Rady Naukowej WBP-KK.
  2. Kapitułę składającą się z trzech osób, powołuje Dyrektor WBP-KK. Siedzibą Kapituły jest WBP-KK w Toruniu.
  3. Procedury przygotowawcze wobec kandydatów obejmują następujące czynności:  
    • wyłonienie kandydatów do nagrody
    • ocena kandydatów wraz z uzasadnieniem wyboru.
  4. Głosowanie członków Kapituły odbywa się w trybie jawnym. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów, sporządzane są w formie pisemnej i zawierają uzasadnienie wyboru laureata.  
  5. Statuetki nagrody – rzeźby z brązu, sygnowane kolejnymi numerami, są oryginalnymi dziełami sztuki zaprojektowanymi i wykonanymi przez artystkę rzeźbiarkę Małgorzatę Mikielewicz w ilości 7 sztuk na specjalne zamówienie Książnicy Kopernikańskiej.

 

Nagroda Stella Copernicana nr 2

laureatem drugiej statuetki stella copernicana

jest pan Franciszek Czajkowski

Pan Franciszek Czajkowski, długoletni, a obecnie emerytowany, kierownik Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ufundował system oświetleniowy Galerii Twórczości Niepełnosprawnych funkcjonującej w Ośrodku.


Nagroda Stella Copernicana nr 1

LAUREATEM DRUGIEJ STATUETKI STELLA COPERNICANA JEST

PTORUŃ-PACIFIC. SP. Z O.O.

 

2002

Zakup do zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
starodruku
Jan Kalckstein
Postilla to jest Kazania albo wykłady świętych Ewangelii…
Toruń : u Andrzeja Koteniusza, 1594

2003

Sfinansowanie konserwacji zakupionego rok wcześniej starodruku

2004

Zakup do zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
faksymile Biblii Jana Gutenberga
wydanej w Moguncji w latach 1452-1455, pierwszej na świecie książki drukowanej
Faksymile przygotowało Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”

2005 Zakup do zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
inkunabułu
Marek Lukan
Farsalia Wenecja, 1486
Piętnastowieczne, bezcenne cimelium, unikatowy druk w skali kraju.
To trzeci egzemplarz w Polsce, po znajdującym się w Bibliotece Narodowej
w Warszawie i Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego.