Jubileusz 85 lecia – Gala

JUBILEUSZ 85 LECIA KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ W TORUNIU – GALA 11 grudnia 2008

Książnica Kopernikańska w Toruniu

ul. Słowackiego 8

11.00

Odsłonięcie tablic pamiątkowych poświęconych trzem najbardziej zasłużonym dla Książnicy

Kopernikańskiej w Toruniu dyrektorom:

 • Zygmuntowi Mocarskiemu
  –  dyrektorowi, który założył Książnicę
  Fundator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego
 • Ottonowi Freymuthowi
  – dyrektorowi, który ocalił zbiory podczas II wojny światowej 
  Fundator: CPP Toruń – Pacific Sp. z o.o.
 • Alojzemu Tujakowskiemu
  – dyrektorowi, który wybudował nowy gmach dla Biblioteki 
  Fundator: Gmina Miasta Toruń

 

Odsłonięciu tablic pamiątkowych towarzyszyć będzie wystawa Ordo Curatorum Bibiothecae Patriae Thoruniensis

Przejazd gości do Ratusza Staromiejskiego

Ratusz Staromiejski – Sala Mieszczańska

ul. Rynek Staromiejski 1

 

12.30

Rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych

 

 • Powitanie 
  Teresa E. Szymorowska – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej
  w Toruniu
 • Prezentacja multimedialna
  Książnica Kopernikańska w Toruniu – skarby gromadzone przez wieki
13.00 Wystąpienia oficjalne  
13.40 Wręczenie medali i nagród
14.00 Przekazanie ksiąg do „brylantowej” kolekcji Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
14.20 Spotkanie towarzyskie 

 

Uroczystościom towarzyszyć będzie wystawa

Cimelia Thoruniensia