Stan prac na dzień 30 marca 2021 roku

Rocznik

 

SYSTEM*

 

ilość opisów

 

1995-1996 MAK 4668
1999 MAK 6429
2000 MAK 6199
2001 MAK 8304
2002 MAK 8444
2003 MAK 8727
2004 MAK 7931
2005 PROLIB 6571
2006 PROLIB 7036
2007
PROLIB
9538
2008
PROLIB
7020
2009
PROLIB
7439
2010
PROLIB
8554
2011
PROLIB 7631
2012
PROLIB 6873
2013
PROLIB 7637
2014
PROLIB 8255
2015
PROLIB 8673
2016 PROLIB 7714
2017
PROLIB 6394
2018 PROLIB 2044
2019 PROLIB 409
2020 PROLIB 476
2021 PROLIB 6
W sumie 152972

*System: