Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu jest od 1 stycznia 2022 roku wydawcą „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze”, ogólnopolskiego pisma literackiego z prawie trzydziestoletnią historią.

„Kwartalnik Artystyczny” powstał w 1993 roku, pierwszym wydawcą był Teatr Polski w Bydgoszczy, następnie Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy i jego późniejsze transformacje aż do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Redaktorem naczelnym jest od 1 stycznia 1995 Krzysztof Myszkowski. W skład Zespołu redakcyjnego wchodzą: Adam Bednarek, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Marek Kędzierski, Julian Kornhauser i Leszek Szaruga.

Stałymi autorami byli m. in: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, także m.in. Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Artur Międzyrzecki, Ryszard Kapuściński, Stanisław Lem, Jan Błoński, Adam Zagajewski, Janusz Szuber, a obecnie są m.in. Krystyna Rodowska, Ryszard Krynicki, Stefan Chwin, Piotr Sommer, Antoni Libera, Leszek Szaruga, Piotr Matywiecki, Piotr Szewc, Kazimierz Brakoniecki, Krzysztof Siwczyk, Tomasz Różycki, Artur Szlosarek.

Publikowane są wiersze, proza, eseje, szkice, rozmowy, ankiety, głosy i glosy, recenzje, noty o książkach oraz wkładki z fotografiami i reprodukcjami dzieł sztuki.

Integralnie związana jest z „Kwartalnikiem Artystycznym” Biblioteka, w której ukazało się do tej pory dwadzieścia jeden tomów.

W numerach monograficznych zaprezentowani zostali m.in.: Jerzy Andrzejewski (dwa numery), Francis Bacon, Samuel Beckett (osiem numerów), Jan Błoński (dwa numery), Louis Bourgeois, Michał Anioł, Louis-Ferdinand Céline, Alberto Giacometti (trzy numery), Allen Ginsberg, Zbigniew Herbert (dwa numery), Kazimierz Hoffman (dwa numery), Ryszard Kapuściński, Ryszard Krynicki, Stanisław Jerzy Lec, Antoni Libera, Artur Międzyrzecki, Czesław Miłosz (osiem numerów), Robert Pinget, Tadeusz Różewicz (pięć numerów), Leszek Szaruga, Wisława Szymborska (cztery numery), Jan Twardowski, a w numerach tematycznych m. in.: literatura czeska, izraelska (dwa numery), rosyjska; poezja amerykańska, chorwacka, macedońska, słoweńska oraz także kręgi autorów Suhrkamp Verlag i Editions de Minuit (dwa numery).

Zapraszamy na stronę internetową „Kwartalnika Artystycznego”. Znajdą tu Państwo, obok podstawowych danych o czasopiśmie, pełnotekstowe wydania numerów archiwalnych oraz niezwykle bogatą Galerię, prezentującą dokumentalne i współczesne fotografie, a także reprodukcje dzieł sztuki: https://kwartalnik.art.pl/ .