Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu ul. Słowackiego 8
  NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; tel. 566226642; fax 566225713;
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw -
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu wypożyczenia materiałów bibliotecznych, a także ich odzyskania lub odzyskania ich równowartości zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na podstawie Pani/a zgody mogą być także przetwarzane dodatkowe dane umożliwiające szybszy kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W odniesieniu do danych osobowych szczególnych kategorii (dane o stanie zdrowia) czytelników Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie – (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).;

 1. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych w zobowiązaniu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania w bibliotece. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania w bibliotece oraz korzystania z jej zbiorów.
 3. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie odmową udostępnienia materiałów bibliotecznych na zewnątrz. W takiej sytuacji możliwe jest udostępnienie zbiorów ogólnie dostępnych na miejscu.
 4. Dane niezbędne do korzystania z usług bibliotecznych będą przechowywane przez okres korzystania z oferty bibliotecznej. W przypadku braku aktywności przez okres 5 lat, jeżeli nie ma Pani/n zobowiązań wobec biblioteki, Pani/a konto, wraz z danymi osobowymi zostanie usunięte. W przypadku niezwrócenia materiałów bibliotecznych lub innych zobowiązań wobec biblioteki dane będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.
 5. Odbiorcami Pani/na danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia firmom świadczącym nam usługi informatyczno-programistyczne, windykacyjne, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.
 6. Posiada Pani/n prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Ma Pani/n prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (<uodo.gov.pl>).