Wersje elektroniczne aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw znajdują się na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Najnowsze akty prawne znajdują się w bazie Internetowy System Aktów Prawnych zawiera ona aktualizowane na bieżąco opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

Wybrane teksty aktów prawnych obowiązujących w bibliotekach publicznych:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

Aktualizacja 13.12.2019 r.