Już jest! Trzeci odcinek podcastu Biblioteka Kujaw i Pomorza. Posłuchajcie na Spotify lub w Anchorze. Dzisiaj w podcaście mówimy o książkę Anny Bieniaszewskiej "Żydzi w Wąbrzeźnie. Świat utracony". Autorka rekonstruuje w niej życie codzienne żydowskich mieszkańców Wąbrzeźna - ich zajęcia, koneksje rodzinne, obyczaje. Opisuje funkcjonowanie wielokulturowego miasta, w którym współistniały trzy narodowości i trzy religie. Zapraszamy do słuchania.

Podcast Biblioteka Kujaw i Pomorza jest przygotowywany przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny Książnicy Kopernikańskiej. Przedstawiamy w nim najciekawsze publikacje poświęcone Kujawom i Pomorzu.

Najnowszy numer "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze" właśnie trafił do sprzedaży.  Zapraszamy do lektury "Pierścienia Polikratesa" Friedricha Schillera w przekładzie Antoniego Libery, Listów do Jadwigi Stańczakowej Mirona Białoszewskiego z komentarzem edytorskim Piotra Sobolczyka, prozy Krystyny Rodowskiej – "Rezydentka w cieniu bazyliki" (fragment); "Miast Sztuki – Paryż": tekstów oraz fotografii w opracowaniu Marka Kędzierskiego i Aleksandry Nosalskiej; fragmentów w Variach: "Widnokręgu" Kazimierza Brakonieckiego, "Dziennika 2022" Stefana Chwina, "Komory" Krzysztofa Myszkowskiego, "Świata, w którym żyłem" Leszka Szarugi, "Z powodu i bez powodu" Piotra Szewca oraz "Notatek do zapomnianych podróży" Artura Szlosarka; nowej poezji Piotra Matywieckiego, Krystyny Rodowskiej, Krystyny Lars, Małgorzaty Sokorskiej i Poli Reutt; w recenzjach: Aleksander Fiut o "Pieśniach o zmierzchu" Oscara Miłosza, Marek Bieńczyk omawia "Lata praktyki" Piotra Sommera, Anna Nasiłowska o "Wolności pisanej po Jałcie" Stefana Chwina.

Wydawcą Kwartalnika jest Książnica Kopernikańska w Toruniu

Najnowszy numer Kwartalnika Artystycznego już w sprzedaży! Polecamy szczególnie miłośnikom twórczości Mirona Białoszewskiego. 30 czerwca minęła 100. rocznica urodzin Poety. Z tej okazji w 114. numerze "Kwartalnika" prezentujemy m.in.: "List" - wiersz Białoszewskiego opatrzony komentarzem Tadeusza Sobolewskiego, eseje poświęcone Jego twórczości oraz licząca 16 stron wkładka ze zdjęciami i listami z archiwum Białoszewskiego. A oprócz tego: teksty W. H. Audena w przekładzie Antoniego Libery; Roberta Musila i Alfreda Kubina w przekładzie Artura Przybysławskiego; nowe wiersze: Krzysztofa Lisowskiego, Piotra Szewca, Eryka Ostrowskiego, Jerzego Plutowicza, Zbigniewa Dmitrocy i Adam Górskiego. W Variach m.in. Stefan Chwin, Marek Kędzierski, Leszek Szaruga i Artur Szlosarek.

Wydawcą Kwartalnika Artystycznego jest Książnica Kopernikańska w Toruniu. Najnowszy numer czasopisma można nabyć w naszej wypożyczalni przy ul. Słowackiego 8. Cena: 11 zł.

W piątek, 18 lutego 2022 r. odbyła się konferencję popularnonaukową "Dlaczego Kodeks Korwina powinien pozostać w Toruniu". Wystąpienia gości i prelegentów można obejrzeć na kanale YouTube Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.youtube.com/umwkp

Podpisz deklarację poparcia na kodekskorwina.pl"Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy (...)zmierzającego do odebrania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu prawa własności [manuskryptu]"

Apel sejmiku
Apel Rady Miasta Torunia
Oświadczenie dyrektora i Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Opinia prof. Tomasza F. de Rosseta
Oficjalne stanowisko Zarządu Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu
Opinia prof. Arkadiusza Wagnera

Oświadczenie 26 Senatorów RP
Oświadczenie Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Opinie prawne
Opinia prawna - dr hab. Mariusz Bidziński, prof. Uniwersytetu SWPS
Opinia prawna - dr Andrzej Jakubowski

Opinie eksperckie
Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu
Oświadczenie Polskiego Komitetu Narodowego ICOM Międzynarodowej Rady Muzeów
Oświadczenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu
Stanowisko Rady Naukowej Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej
Stanowisko Komitetu Nauk o Sztuce PAN
List otwarty - Adam Manikowski
Stanowisko Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Oświadczenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Torunia
Opinia Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Stanowisko Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy
Stanowisko Prymasa Polski
Stanowisko Rady Powiatu Toruńskiego

Zdjęcia do pobrania
    

    

Wesprzyj nas i podpisz deklarację poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej "Katalogu Korwina" - bezcennego, renesansowego manuskryptu szkoły florenckiej, wpisanego na Światową Listę Programu UNESCO "Pamięć Świata". "Katalog Korwina" znajduje się w Toruniu od kilkuset lat i jest najcenniejszym zabytkiem kultury w kolekcji Książnicy Kopernikańskiej. Aby podpisać deklarację wejdź na stronę www.kodekskorwina.pl

Fot. Andrzej Goiński Fotografia