Bohaterem, a właściwie Bohaterką (i to przez duże "B") 3. odcinka Podcastu Kopernikańskiego jest osoba absolutnie niezwykła. Niektórzy nazywają ją "Polskim Jamesem Bondem", ale to nie do końca trafne porównanie, bo gen. Elżbieta Zawacka wykonywała swoje misje naprawdę, a Bond... Sami wiecie. Elżbieta Zawacka była w czasie II wojny światowej jedyną kobietą-Cichociemną, czyli polską spadochroniarką. Przede wszystkim jednak jako kurierka Armii Krajowej przemierzała okupowaną Europę wzdłuż i wszerz. W jaki sposób dokonywała tych niebywałych czynów? O tym w podcaście mówi dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK. Rozmowę prowadzi Jarosław Jarry Jaworski.

Odcinek dostępny 10 lutego 2023 od godz. 20.00 w serwisach YouTube, Spotify i Anchor. Oraz na facebookowym profilu Podcastu Kopernikańskiego.

Dr hab. Maciej Krotofil, profesor UMK, pracownik naukowy Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z okresem międzywojennym: dziejach Wojska Polskiego, polską i ukraińską historią wojskową oraz stosunkami tych krajów w tym okresie. Zajmuje się też tematyką mniejszości narodowych w przedwojennej Polsce oraz stosunkami międzynarodowymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest autorem wielu prac naukowych oraz honorowym członkiem Południowego Ośrodka Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Partnerem głównym Podcastu Kopernikańskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Podcast został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bohaterem 2. odcinka Podcastu Kopernikańskiego jest prof. Jan Czochralski, jeden z najbardziej znanych na świecie polskich naukowców, a zarazem jeden z największych uczonych XX wieku. Prof. Czochralski jest nazywany "Ojcem światowej elektroniki" - to między innymi dzięki niemu mamy komputery i smartfony. Przyczyniła się do tego wynaleziona przez niego metoda pozyskiwania monokryształów.

Mimo tych osiągnięć prof. Czochralski pozostaje w Polsce praktycznie nieznany. Kim zatem był ten "najbardziej nieznany" wielki polski naukowiec? Na to pytanie odpowiada w podcaście wybitny chemik z UMK w Toruniu, prof. dr hab. Bogusław Buszewski. Rozmowę prowadzi Jarosław Jarry Jaworski.

Odcinek dostępny od 10 lutego 2023 od godz. 20.00 w serwisach YouTube, Spotify i Anchor. Oraz na facebookowym profilu Podcastu Kopernikańskiego.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski - ceniony w świecie autorytet naukowy, specjalista w dziedzinie chemii analitycznej, twórca polskiej szkoły chromatografii, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Kierowana przez prof. Buszewskiego Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki na Wydziale Chemii UMK jest wiodącym ośrodkiem badań środowiskowej chemii analitycznej i bioanalitycznej w Polsce. Prof. Buszewski kieruje również Centrum Metod Separacyjnych i Bionalitycznych BioSep. Jest autorem i współautorem ok. 600 publikacji naukowych, które były cytowane 22 500 razy.

Partnerem głównym Podcastu Kopernikańskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Podcast został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W sieci pojawił się kolejny odcinek podcastu Biblioteka Kujaw i Pomorza. Grzegorz Barecki z Działu Informacyjno-Bibliograficzny Książnicy Kopernikańskiej omawia książkę "Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic" Michała Targowskiego. Zapraszamy do słuchania:

Grzegorz Barecki: Książka Michała Targowskiego poświęcona jest kolonizacji olenderskiej, która została zapoczątkowana przez holenderskich chłopów. Zasiedlali oni tereny nie nadające się do uprawy - mokradła i obszary zalewowe zagrożone corocznymi powodziami. Osiedlali się na tzw. prawie olenderskim, które gwarantowało im wolność osobistą. Autor objął swoimi badaniami olenderskie wsie, założone w starostwie dybowskim naprzeciwko Torunia, na lewym brzegu Wisły. Książka zawiera szereg informacji o rozwoju osadnictwa olenderskiego, o ustroju, organizacji i funkcjonowaniu wsi olenderskich, o prawach i powinnościach olendrów, o strukturze społecznej, wyznaniowej i etnicznej mieszkańców wsi olenderskich i o ich działalności gospodarczej.

Dział Informacyjno-Bibliograficzny Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaprasza do wysłuchania 4. odcinka podcastu "Bibliotek Kujaw i Pomorza". Dzisiaj mówmy o "Teatrze w Toruniu 1904-1944" Artura Dudy. Książka opowiada o scenach polskich i niemieckich, które działały w budynku, w którym dzisiaj ma swoją siedzibę Teatr im. Wilama Horzycy. Autor dokładnie omawia każdy sezon artystyczny i prezentowany repertuar. Przedstawia zespoły teatralne i przypomina ich dokonania. Relacjonuje osiągnięcia aktorów przed pobytem w Toruniu oraz rozwój ich kariery po opuszczeniu naszego miasta.

Odcinka wysłuchasz na platformach Anchor i Spotify. Transkrypcja podcastu dostępna jest na blogu Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

Najnowszy numer "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze" jest już w sprzedaży. Zapraszamy do lektury. W 116. numerze Kwartalnika: "Tymon z Aten" w nowym przekładzie Antoniego Libery, wiersze Jorge Guilléna i Samuela Becketta w tłumaczeniu Krystyny Rodowskiej, w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin Krystyny Rodowskiej z Jubilatką rozmawia Marek Kędzierski, fragment powieści Krzysztofa Myszkowskiego "Thorn", trzy wiersze Artura Międzyrzeckiego w setną rocznicę urodzin, dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej w opracowaniu Ryszarda Krynickiego, Charles Bukowski w przekładzie Andrzeja Szuby i Dana Gioia w tłumaczeniu Krystyny Lenkowskiej,  Artur Przybysławski o Towarzystwie Becketta, szkic Bogusława Kierca o "Boskiej komedii" oraz "Dedykacje" Kazimierza Nowosielskiego.

Ponadto: wiersze Andrzeja Szuby, Bogusława Kierca, Leszka Szarugi, Grzegorza Wróblewskiego, Piotra Piaszczyńskiego i Bogdana Toszy.

W Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Marek Kędzierski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc i Artur Szlosarek. Oraz omówienia i recenzje najciekawszych książek kwartału: Leszek Szaruga o "Furtianach" Anny Piwkowskiej, Anna Szymańska o "Miejscu" Piotra Szewca, Katarzyna Bieńkowska o "Wagarach w czyśćcu" Artura Szlosarka, Maciej Wróblewski o "Letnich rytuałach" Grzegorza Wróblewskiego, "Tajny dziennik. T 1" Mirona Białoszewskiego w ujęciu Piotra Sobolczyka, Marta Tomczok o "Wyglądach i wglądach" Aleksandra Fiuta, biografię Paula Celana Anny Arno omawia Aleksander Fiut.

Pierwszy odcinek Podcastu Kopernikańskiego już jest! Zapraszamy do słuchania. W dzisiejszym odcinku poznacie człowieka, który zmierzył prędkość światła. Albert Michelson, bo o nim mowa, pochodził z kujawsko-pomorskiego Strzelna. Za swe przełomowe odkrycia, których dokonał w Stanach Zjednoczonych, otrzymał Nagrodę Nobla. O jego fascynującym życiu opowiada w podcaście Tomasz Kardaś, powiernik pamięci Alberta Michelsona.

Albert Abraham Michelson urodził się 19 grudnia 1852 w Strzelnie. Zmarł 9 maja 1931 w Pasadenie w USA. Był fizykiem i laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1907), którą otrzymał za konstrukcję interferometru - precyzyjnego instrumentu optycznego oraz pomiary w dziedzinie spektroskopii i metrologii. Do Ameryki trafił gdy miał 3 lata. Wyjechał tam wraz z rodzicami, Samuelem i Rozalią i dwójką rodzeństwa. Dorastał w miasteczkach, które powstały w czasach gorączki złota i srebra: Murphy’s Camp i Virginia City. W latach 1869 - 1873 Studiował w Akademii marynarki Wojennej USA w Annapolis. Tam zetknął się po raz pierwszy z nauką. W 1882 roku został dyrektorem wydziału fizyki Szkoły Nauki Stosowanej Case’a w Cleveland.

W 1887 r. wraz z Edwardem Morleyem przeprowadził eksperyment znany jako doświadczenie Michelsona-Morleya. Naukowcy dowiedli wówczas, że prędkość światła nie zależy od ruchu Ziemi. Eksperyment udowodnił też, że nie istnieje tzw. Eter, wypełniający przestrzeń i będący nośnikiem światła. Wynik badania stał się doświadczalnym fundamentem dla teorii względności opracowanej przez Alberta Einsteina. Michelson był również autorem urządzenia do produkcji siatek dyfrakcyjnych.

Mimo że gdy Michelson przyszedł na świat, Polska była pod zaborami, przez całe życie konsekwentnie wpisywał w dokumentach Polskę jako miejsce urodzenia. Jego historię opowiedziano w komiksie "Albert Michelson, w stronę światła" wydanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski.

Partnerem Głównym Podcastu Kopernikańskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Podcast został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.