Podpisz deklarację poparcia na kodekskorwina.pl"Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy (...)zmierzającego do odebrania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu prawa własności [manuskryptu]"

Apel sejmiku
Apel Rady Miasta Torunia
Oświadczenie dyrektora i Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Opinia prof. Tomasza F. de Rosseta
Oficjalne stanowisko Zarządu Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu
Opinia prof. Arkadiusza Wagnera

Oświadczenie 26 Senatorów RP
Oświadczenie Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Opinie prawne
Opinia prawna - dr hab. Mariusz Bidziński, prof. Uniwersytetu SWPS
Opinia prawna - dr Andrzej Jakubowski

Opinie eksperckie
Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu
Oświadczenie Polskiego Komitetu Narodowego ICOM Międzynarodowej Rady Muzeów
Oświadczenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu
Stanowisko Rady Naukowej Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej
Stanowisko Komitetu Nauk o Sztuce PAN
List otwarty - Adam Manikowski
Stanowisko Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Oświadczenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Torunia
Opinia Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Stanowisko Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy
Stanowisko Prymasa Polski
Stanowisko Rady Powiatu Toruńskiego

Zdjęcia do pobrania