Najnowszy numer "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze" właśnie trafił do sprzedaży.  Zapraszamy do lektury "Pierścienia Polikratesa" Friedricha Schillera w przekładzie Antoniego Libery, Listów do Jadwigi Stańczakowej Mirona Białoszewskiego z komentarzem edytorskim Piotra Sobolczyka, prozy Krystyny Rodowskiej – "Rezydentka w cieniu bazyliki" (fragment); "Miast Sztuki – Paryż": tekstów oraz fotografii w opracowaniu Marka Kędzierskiego i Aleksandry Nosalskiej; fragmentów w Variach: "Widnokręgu" Kazimierza Brakonieckiego, "Dziennika 2022" Stefana Chwina, "Komory" Krzysztofa Myszkowskiego, "Świata, w którym żyłem" Leszka Szarugi, "Z powodu i bez powodu" Piotra Szewca oraz "Notatek do zapomnianych podróży" Artura Szlosarka; nowej poezji Piotra Matywieckiego, Krystyny Rodowskiej, Krystyny Lars, Małgorzaty Sokorskiej i Poli Reutt; w recenzjach: Aleksander Fiut o "Pieśniach o zmierzchu" Oscara Miłosza, Marek Bieńczyk omawia "Lata praktyki" Piotra Sommera, Anna Nasiłowska o "Wolności pisanej po Jałcie" Stefana Chwina.

Wydawcą Kwartalnika jest Książnica Kopernikańska w Toruniu