13 czerwca zapraszamy na kolejne Toruńskie Spotkanie Kopernikańskie. Naszym gościem będzie prof. Maciej Mikołajewski, red. naczelny "Uranii - Postępów astronomii" oraz współautor popularnego programu telewizyjnego "Astronarium". Wspólnie z prof. Mikołajewskim spróbujemy odpowiedzieć na kilka intrygujących pytań. Dlaczego współcześni częściej nazywali Kopernika matematykiem niż astronomem? Jaką rolę w sformułowaniu teorii Kopernika odegrały obserwacje astronomiczne? Czy Kopernik wierzył we wpływ gwiazd i planet na życie człowieka? Kto i kiedy znalazł dowód na prawdziwość teorii heliocentrycznej? Dlaczego nawet wybitnych naukowców trudno było przekonać, że Ziemia się kręci? Co w kopernikańskiej teorii heliocentrycznej okazało się błędem, a co pozostało aktualne do dzisiaj?

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Początek o godz. 17.00. Wstęp jest bezpłatny.

Organizatorzy spotkania: Towarzystwo Miłośników Torunia, Książnica Kopernikańska w Toruniu. Spotkanie odbędzie się dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń.