W programie działania Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na lata 2020-2025 głównym celem jest szerokie otwarcie Instytucji na potrzeby różnych grup społecznych. Dlatego będziemy rozwijać naszą ofertę, która okazała się atrakcyjna i spotkała się z pozytywnym odbiorem u czytelników. W szczególności będziemy stawiać na zakup nowości wydawniczych, audiobooków, książek obcojęzycznych, atrakcyjnych tytułów czasopism i gier planszowych. Rozszerzymy działalność, kładąc szczególny nacisk na popularyzację wiedzy i nauki. Nasze działania będą zmierzać do utrwalenia pozycji na mapie kulturalnej Torunia i regionu, jaką Książnica wypracowała w ostatnich trzech latach.