W tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy Dzień w Bibliotece dla Toruńskich Seniorów. Książnica Kopernikańska była jedną z 480 instytucji, które 28 września 2019 r. zaprosiły do siebie osoby 60+

Impreza spodobała się naszym gościom, którzy pytali o termin następnego spotkania. Doceniło nas również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W piśmie z 23 października 2019 r. pani Anna Pawłowska-Pojawa, dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN dziękuje Książnicy Kopernikańskiej za udział w akcji „60+ Kultura”. Podziękowania zostały wystosowane w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.

W piśmie adresowanym na panią Danettę Ryszkowską-Mirowską, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej, czytamy m.in.: Wierzę, że seniorzy, zachęceni atrakcjami, z których mogli skorzystać w pierwszy weekend jesieni, staną się częstszymi i regularnymi gośćmi Państwa placówki, realizując w ten sposób nadrzędny cel naszego projektu, którym jest włączenie osób starszych do regularnego uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu kulturalny.