Pracownia konserwatorska Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przeszła gruntowną modernizację. Dotację na ten cel przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki dofinansowaniu pracownia została wyremontowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt konserwatorski, m.in. w maszynę do uzupełniania masą papierową, stół niskociśnieniowy, stół podświetlany oraz zestaw kuwet systemowych.

Przed modernizacją Książnica Kopernikańska przeprowadzała zabiegi, które ograniczały się do niezbędnego minimum pozwalającego zachować substancję zabytkowych materiałów. Tak zabezpieczone mogły funkcjonować do czasu przeprowadzenia pełnej konserwacji i restauracji. Dokonanie zaawansowanych zabiegów konserwatorsko-restauracyjnych nie było jednak możliwe bez specjalistycznego sprzętu.

Zmodernizowaną pracownię wyposażono w nowoczesne urządzenia umożliwiające precyzyjne określenie stanu zachowania obiektów oraz wybór odpowiednich metod konserwatorskich. Dzięki dofinansowaniu Książnica Kopernikańska kupiła m.in. nowoczesny stół niskociśnieniowy, który posłuży do prasowania i podklejania kart papieru w kontrolowanych warunkach. Z kolei stół podświetlany pozwoli na analizę przezrocza papieru i uzupełnianie ubytków podłoża papierowego zawiesiną składającą się z masy włóknistej oraz wody. Kolejnym urządzeniem zapewniającym prawidłowy proces konserwacji jest maszyna, dzięki której będzie możliwa rekonstrukcja podłoża papierowego zabytkowych dokumentów, które uległy zaawansowanym zniszczeniom. Część nowo zakupionego sprzętu (m.in. skalpel parowy i specjalistyczny odkurzacz) będzie służyć do oczyszczania zbiorów.

Konserwacją zbiorów zajmą się specjaliści z Pracowni Ochrony Zbiorów Książnicy Kopernikańskiej we współpracy z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu.

Tak zabezpieczone obiekty zostaną zdigitalizowane i udostępnione w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Będą również prezentowane podczas wystaw i konferencji przygotowanych w oparciu o badania historyczne i tegumentologiczne (oprawoznawcze).

Warto dodać, że dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 53 091,13 zł, zaś Województwo Kujawko-Pomorskie przyznało na modernizację pracowni 45 250,00 zł. Prace modernizacyjne były prowadzone w ramach zadania „W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej”.

Fot. Tomasz Dorawa