Z przyjemnością informujemy, że 11 lutego 2020 r. pani Danetta Ryszkowska-Mirowska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, została powołana w skład Interesariuszy Zewnętrznych Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Funkcję tę pełnić będzie do 31 grudnia 2020 r.