Właśnie rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji projektu „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”. Do końca roku zdigitalizujemy, opracujemy i udostępnimy bezpłatnie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej wyselekcjonowane czasopisma znajdujące się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej. Będą to regionalne tytuły wydawane w latach 1920 – 1939. Obecnie dostęp do nich (w formie papierowej) jest mocno ograniczony.

Do digitalizacji wybraliśmy gazety, które na bieżąco relacjonowały wydarzenia w regionie, m.in.: „Express Pomorski”, „Codzienny Express Pomorski”, „Ziemię Pomorską” i „Głos Wąbrzeski”. Tytuły te publikowały teksty o charakterze społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Ponadto regularnie podejmowały tematykę kształtującej się na nowo polskiej państwowości.

Projekt „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” jest w naszym zamyśle oryginalną i nowoczesną formą uczczenia 100. rocznicy powrotu Torunia i Pomorza do odrodzonej Rzeczypospolitej. Czasopisma, które zdygitalizujemy stanowią bezcenne źródło informacji o regionie i Polsce w latach 1920 – 1939. Informacje te mogą posłużyć do celów naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich. Za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej będą dostępne z każdego zakątka na świecie.

Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które przekazało na ten cel dotację w wysokości 33 tys. zł. Projekt dofinansowano również kwotą 57 600 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.