1 lipca 2020 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej została otwarta wystawa poświęcona znakomitemu polskiemu chirurgowi Ludwikowi Rydygierowi – w setną rocznicę jego śmierci. Ta ekspozycja to nasze dzieło. Przygotowaliśmy ją z inicjatywy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ludwik Rydygier był jednym z najwybitniejszych chirurgów swoich czasów. Jako pierwszy w Polsce, a drugi na świecie, przeprowadził w 1880 r. operację resekcji nowotworu odźwiernika żołądka, a w roku następnym dokonał pionierskiego wycięcia wrzodu żołądka. Ponadto był autorem wielu innych nowatorskich technik operacyjnych, w tym m.in. metody resekcji odźwiernika żołądka (metoda Rydygiera) i zespolenia żołądkowo-jelitowego.

Ekspozycja w Senacie RP przedstawia karierę Ludwika Rydygiera – od studiów medycznych w Krakowie i Gryfii (Greifswaldzie), aż po objęcie funkcji rektora Uniwersytetu Lwowskiego. Wystawa została otwarta w związku z podjętą dzisiaj, 1 lipca 2020 r., uchwałą senacką w 100. rocznicę śmierci tego wielkiego polskiego chirurga. W otwarciu ekspozycji uczestniczyła Danetta Ryszkowska-Mirowska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Fot. M. Marchlewska, Kancelaria Senatu.